Styrelsen

Ordförande
Robin Carlander
Kassör
Håkan Eriksson
Ledamöter
Johanna Lagerberg
Stefan Nyström
Andreas Andersson
Erik Ranesjö
Masoud Vatankhah
Suppleanter
Linnéa Abrahamsson
Richard Petersson