Följande gäller för resor som arrangeras av Supporterklubben Getingarna:

 • Avgångstider
  Tiderna för avgång står angivna när du anmäler dig. Tiden är bestämd i samförstånd med bussbolaget och vi kan tyvärr inte invänta personer som inte dyker upp innan avgångstid. Se därför till att vara ute i så god tid att du inte kommer försent.
 • Inställda resor
  Information om resor som ställs in kommer att postas genom våra kanaler på sociala medier Facebook och/eller Twitter i god tid innan avresa. Så är du osäker på om det blir en buss kika in eller hör av dig till oss och fråga.
 • Alkohol
  Vi har inga alkoholförbud på våra resor, men självklart gäller gängse regler om att minderåriga inte får förtära alkohol.
  Alkoholnyttjandet sker självklart efter principen sunt förnuft. Drick inte mer än du klarar av och tänk på dina medresenärer. Personer som blir för berusade kan kan varnas och/eller stängas av från framtida bortaresor i Getingarnas regi.
 • Åldersgräns
  Alla över 18 år får åka med på våra resor.
  Är du under 18 år måste ni kontakta oss (bortaresa@getingarna.net, eller här) så att vi kan säkerställa målsmans medgivande. Resenärer under 15 måste resa i vuxens sällskap.
 • Enkel resa
  För resenärer som bara vill åka enkel resa (antingen dit eller hem) utgår ingen rabatt. Detta för att kunna säkerställa att någon som bara åker en väg inte “tar plats” för någon som åker båda vägar, samt ge oss en bättre möjlighet att följa upp ekonomin för resan.
 • Ordning och säkerhet
  Getingarna förbehåller sig rätten att varna eller avstänga resenärer som är oredligt berusade eller på annat sätt beter sig hotfullt, äventyrar säkerheten för sig själv eller sina medresenärer eller stör ordningen. Vid grova överträdelser har Supporterklubben rätt att visa av sådan resenär från pågående resa.
 • Skadegörelse och nedskräpning
  Skulle resenärer genom medveten handling eller oaktsamhet begå skadegörelse eller nedskräpning som medför kostnader eller böter är resenären själv betalningsskyldig.
 • Övrigt
  Getingarna ansvarar inte för kvarglömda föremål på bussen, så se till att du inte glömmer något innan du lämnar bussen.

Vilkor för anmälan och avbokning

 • Avbokning
  Det står dig fritt att avboka din anmälan till resan om det sker senast 5 dygn innan avresa.
  För avbokningar senare än 5 dygn innan avresa debiteras fullt pris. Fakturor skickas till de som avbokar sent.
  Eftersom vårt bussbolag bokar upp chaufförer för att köra bussen kräver de denna tid på sig att avboka chaufförers arbetspass i händelse av att Getingarna måste avboka resan av bussbolaget.
 • Utebliven betalning
  Resenärer som avbokar resa senare än fem dagar får inte åka med på våra framtida resor tills dess den utestående skulden är betald.

När du anmäler dig på en resa första gången kommer vi också att lägga till din epostadress till vår utskickslista för att du skall kunna få information om fester, resor, erbjudanden m.m. Din epost kommer aldrig att delas med någon tredjepart utan bara använvädas av oss i Getingarna.
Det är också enkelt att avregistrera sig från denna lista genom att svara på mailet du får.
Har du frågor, undrar över något eller har förslag på förändringar eller förbättringar i våra reseregler så hör av dig till oss, bortaresa@getingarna.net eller på andra sätt här.