Ordförande
Johannes Jensen

Kassör
Bill Romanus

Ledamöter
Liv Andersson
Rikard Isaksson
Björn Dahlborg
Masoud Vatankhah
Olle Trens  

Suppleanter
Jimi Schlichting
Max Gundekvist