Cookies

På Getingarna.net använder vi cookies. En cookie är en textfil som din webbläsare sparar när du besöker vår sajt. Lite som att lämna några brödsmulor vid köksbordet efter en go knäckemacka.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen kallas session cookies och försvinner när du stänger av din webbläsare och sparas alltså inte. Den andra typen sparar en fil permanent på din dator. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information.

Cookies används för att du som besökare ska få en bättre vistelse på sidan.

Vill du inte använda cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Integritetspolicy

Vi på Getingarna har alltid värnat om din personliga integritet, och det kommer vi alltid att göra. Vi skulle till exempel aldrig sprida dina personuppgifter vidare till någon annan.

Här kan du läsa vilken personlig information som sparas och varför. 

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Getingarna dina uppgifter

När du blir medlem i Getingarna, åker med på bortaresor eller köper något från vår webshop innebär det att du lämnar någon form av information till Getingarna.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, köphistorik och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service:

  • Att administrera ditt medlemskap
  • Att administrera och ta hand om dina beställningar i vår webshop
  • Att administrera bortaresor
  • Att administrera anmälningar till andra gemensamma aktiviteter som te.x avslutningsfesten

För att ge dig relevant information:

  • Vi skickar nyhetsbrev med kommande aktiviteter i Getingarna och kring BK Häcken

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Getingarnas styrelse. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Getingarna. 

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina uppgifter under hela medlemskapet och även två år efter ditt medlemskap är slut.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om för- och efternamn samt eventuell mailadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om information eller rättning av felaktiga uppgifter till postadressen som finns på Getingarnas webbplats. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Getingarna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.