Ingen resa till Stockholm

Tyvärr tvingas vi avboka resan till Stockholm eftersom avsparkstiden i detta mycket sena skede flyttas till kl 19:00 vilket att den sena hemkomsten som blir en följd gör det svårt för de många av våra supportrar att åka med.

Leave a Reply