Länge leve föreningsdemokratin!

Länge leve föreningsdemokratin!

Tack till alla supportrar och medlemmar av BK Häcken som deltog på extra årsmötet idag. Vi har under de senaste veckorna uppmanat medlemmar att gå och rösta i det här valet. Idag var vi 455 personer som röstade och bara det är helt fantastiskt bra!

Det här visar att vi har en stark gulsvart kultur och där vi alla vill vår klubbs bästa. Det hjärta som var och en av oss har för klubben har gett sig till uttryck de senaste veckornas diskussioner på olika plattformar men framförallt i resultatet av kvällens omröstning.

Vi vill tacka klubben och supportrarna till den öppna och transparenta dialogen, och även att tonläget mellan de olika sidorna av myntet har varit på en väldigt hög och professionell nivå!

Det är nu upp till GFC:s medlemmar att under morgondagen (torsdag) rösta i frågan. Om vi antar att allt går som medlemmarna röstat fram, så är det mycket arbete som återstår. Vi är helt övertygade om att klubben och styrelsen fortsatt kommer hålla en öppen profil i hur man ska anta ett upptagande med GFC in i Häcken. Processen kommer ta tid och det är många detaljer som ska på plats innan det är helt klart.

Resultatet:

416 Ja
35 Nej
4 avstår