Uttalande från Getingarna

Det har varit många oroligheter runt fotbollsmatcher under de två senaste säsongerna. Just nu hårdnar klimatet snabbt, och med det höjs ropen på drastiska åtgärder och snabba resultat. Då måste alla ta sitt ansvar, men detta gäller faktiskt inte bara oss supportrar utan också ordningsmakten.

Polisens ingripanden måste stå i proportion till situationens allvar. En tonåring med halsduk över munnen är inte automatiskt ligist, en rökbengal i ett sjungande tåg är inget upplopp. Förtroendet mellan supporterpoliser och supportrar bygger på att polisen har förmågan att bedöma de här skillnaderna. Vi är inte fler än att polisen på ett metodiskt och sansat sätt kan tillrättavisa och om de bedömer det nödvändigt identifiera och stänga av ordningsstörare. Måndagens ingripanden mot folkmassor i marchen på väg till arenan och i trängseln i fållan utan för Sektion G var den enskilt största källan till obehag och fara för häckensupportrarna som skulle på derby. Det fanns inga motståndarsupportrar i närheten, ingen som sökte konfrontation eller bråk, ändå valde poliser att använda våld och utsätta oskyldiga för risk.

Vi som samlas kring fotbollen är en brokig skara som har olika syn på vad som hör hemma på läktaren. Det är ett ständigt ansvar för oss alla, och särskilt för oss i Getingarna, att bygga en kultur av ömsesidig respekt och förståelse för varandra. Vi måste inte acceptera alla handlingar och uttryck, men vi måste söka förståelse för varandras perspektiv och berättelser.

Vi vill inte ha avblåsta matcher och upplopp på våra arenor, men måndagens incidenter kring derbyt på Hisingen visar att det inte bara är fotbollssupportrar som kan tappa huvudet. På vissa sätt är detta ännu allvarligare, för där huliganer har hela samhällets ögon på sig – agendasättande kolumnisters, politikers och polisens, dessutom med toppmodern övervakningsteknologi – är det ytterst få som granskar ordningsmakten. Men med statligt våldsmonopol kommer ansvar.

Inför derbyt brast polisen i sitt säkerhetsarbete och i sitt ansvar. Det är inget som kommer generera alarmistiska dagstidningsrubriker, uttalanden från SVFF och ministrar. Därför måste vi supportrar höja vår röst – för det här uppskruvade tonläget ligger inte i våra intressen som kollektiv. Säkerheten på och kring match garanteras bäst genom ömsesidigt förtroende, konsekvent agerande, dialog och återhållsam maktutövning. Våld är inte mindre farligt för att förövaren bär uniform och batong och polisen måste kunna stå över samtidens uppskruvade tonläge i sin yrkesutövning.

I måndags fanns det som vanligt många barn på plats som såg fram emot att se sitt favoritlag spela. Flera av dessa blev uppskrämda och riskerade dessutom att komma till skada till följd av onödigt dramatiska polisingripanden. Så får det bara inte gå till.

Getingarna

2023-06-01